e-Recruitment LION

WORK WITH LION


   "บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เราคือผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่คำนึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผลิตผงซักฟอกรายแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001"
   ต้องการร่วมงานกับเราผ่านระบบออนไลน์ โปรดเตรียมไฟล์เอกสารดังนี้..

 
              
ไฟล์รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงาน ประวัตส่วนตัว (resume)
ไฟล์สำเนาหลักฐานทางการศึกษา ปริญญาบัตร/ ทรานสคริป
ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารอื่น ๆ เช่น คะแนน Toeic, ใบประกาศ ใบรับรองต่าง ๆ

   ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ โดยการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบออนไลน์


 Register

ตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัคร
Job Vacancies